Tosari, René Darimin
Biografie
(1948, district Suriname)
NIKK 1967-1970
Academie voor Beeldende Kunsten, Rotterdam,
1970-1973 (specialisatie Grafische Technieken)
1973-1979 actief in Suriname
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, 1980-1982
(pedagogisch-didactische bijscholing)
1982-1993actief in Suriname
Oprichter van het Waka Tjopu kunstenaarscollectief in 1983
Tosari is een van de belangrijkste grafische kunstenaars van Suriname. Zijn werk toont zijn grote maatschappelijke bewogenheid. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig wordt die stellingname zeer direct geuit, vaak geďnspireerd door sociaal-realisme, daarna meer indirect en symbolisch. Zijn stijl wordt vrijer, complexer, fantasierijker, vaak gekenmerkt door twee of meer in elkaar overlopende voorstellingen. In de loop van de jaren tachtig legt hij zich meer toe op schilderen en wordt kleur belangrijker. Vertrekt in 1993 naar Nederland.
Werken
© 2013 Guus Isaak / www.surinaamsekunst.nl