Introductie

Welkom bij www.surinaamsekunst.nl

Als liefhebber en verzamelaar van hedendaagse Surinaamse Kunst heb ik bij mijn speurtochten ontdekt, dat de Surinaamse Kunst in Nederland niet wijd verbreid bekend is en daardoor ondergewaardeerd. Inmiddels ben ik erachter, dat in Suriname, maar ook door Surinamers in Nederland, serieuze kunstwerken worden gemaakt. Aangezien ik van mening ben, dat meer mensen hiervan moeten genieten en om meer bekendheid te geven aan de Surinaamse Kunst in het algemeen is de website www.surinaamsekunst.nl opgezet. De bedoeling van deze site is om bekendheid te geven aan Surinaamse kunstenaars en hun werken. Dit gebeurt door middel van een biografie van de kunstenaar en het tonen van zijn werken.

Alle kunstenaars met een Surinaamse achtergrond kunnen zich voor deze site aanmelden. Ook is er een agenda beschikbaar voor exposities en evenementen. Ook kan de kunstenaar via dit medium zijn werken te koop aanbieden. De contacten tussen de koper en de kunstenaar dienen rechtstreeks plaats te vinden. Surinaamskunst.nl heeft hier verder geen bemoeienis mee. De website is geheel ten behoeve van de Surinaamse Kunst en haar kunstenaars. Het opzetten van de website en het onderhoud daarvan geschiedt geheel belangeloos. Het is de bedoeling, dat de website een platform wordt voor Surinaamse kunstenaars om zich te presenteren. Heeft u goede ideen: laat het ons weten via email.

Heeft u interesse in een bepaald kunstwerk of heeft een andere vraag, neem dan gerust contact met ons op. Als u van het onderstaande formulier gebruik maakt, vul dan alstublieft alle velden in.

Guus Isaak, conservator.

Contact

Telefoon + 31-20-6202022
Postadres Postbus 10376, 1001 EJ Amsterdam
Bezoekadres C. van Eesterenlaan 1-3, 1019 JK Amsterdam

Naam:
Telefoon:
E-mail adres:
Vraag:
 
© 2013 Guus Isaak / www.surinaamsekunst.nl